Wciśnij Enter aby wyszukać frazę lub ESC aby zamknąć wyszukiwarkę

Ochrona Danych
Osobowych

Ochrona danych osobowych – wypełnienie obowiązku informacyjnego

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest ERBET Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej 148 B, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 734-000-94-75, Regon 004405857


W jakim celu przetwarzamy dane osobowe:

  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
  • w celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie zgody zgodnie z treścią udzielonej zgody,
  • w celu zatrudniania pracowników,
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,


Jak długo przetwarzamy dane osobowe:

  • przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
  • w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez osobę której dane dotyczą zgody.


Czy muszę podawać Wam moje dane?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale Twoje dane są niezbędne abyśmy mogli spełnić wymagania określone przepisami prawa, oraz są niezbędne do zawarcia umów i prawidłowego świadczenia naszych usług. 
 

Czy profilujecie osoby na podstawie danych osobowych?

Nie profilujemy osób w żaden sposób (ręczny, półautomatyczny lub zautomatyzowany). Nie podejmujemy decyzji na podstawie profilowania.
 

Jak mogę się z Wami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Możesz się z nami skontaktować mailowo pod adresem rodo@erbet.pl lub pisemnie na adres: ERBET Sp. z o.o, ul. Węgierska 148 B, 33-300 Nowy Sącz

Zapraszamy
do współpracy

18 44 96 010