Wciśnij Enter aby wyszukać frazę lub ESC aby zamknąć wyszukiwarkę

Business Center Club

Firma ERBET jest członkiem Business Center Club, organizacji przedsiębiorców, do której -
po rekomendacji - została zaproszona jako firma
rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad
etyki kupieckiej oraz działająca zgodnie z ideą
społecznej odpowiedzialności biznesu.

Business Centre Club istnieje od 1991 r.

Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Co roku BCC realizuje ogólnopolskie projekty pod nazwą Medal Europejski oraz Firma Dobrze Widziana.

Medal Europejski

Medal Europejski jest ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego zadaniem jest: wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na obszarze Polski, pobudzanie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, upublicznienie w Polsce i w Unii Europejskiej przykładów dobrej jakości i promocja metod jej osiągania, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców, pobudzenie zainteresowania konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej laureatami Medalu Europejskiego. Medal Europejski, to rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom i usługom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Firma Dobrze Widziana

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poddziałanie 2.1.2: Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności). Obejmuje przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz badawczej w zakresie CSR (ang. corporate social responsibility). To już kolejna edycja tego przedsięwzięcia, którego celem jest wspieranie wdrażania w polskich przedsiębiorstwach zarządzania zgodnego ze standardami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zapraszamy
do współpracy

18 44 96 010